sahypa_banner

Sorag-jogap

1-nji sorag.Salgylanmak üçin iň soňky katalogyňyzy nädip alyp bilerin?

E-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz ýa-da göni jaň edip bilersiňiz, maglumatyňyza görä iň soňky katalogymyzy ibereris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?

Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

3-nji sorag.Hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?

ISO hil dolandyryş ulgamyna esaslanýan berk gözegçilik düzgünlerini kesgitledik we önümçilik liniýasyndan ammara çenli hil taýdan derňew geçirýäris.Adingüklemezden ozal abraýly üçünji tarapa gönüden-göni müşderä gözleg we asyl hasabat bermäge ygtyýar berýäris.

4-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?

1,100% T / T öňünden;

2. T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris;

3. Görülende L / C hem kabul ederliklidir.

5-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?

Umuman, harytlarymyzy bitarap çüýşelere, depreklere we sumkalara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary markaly paketleriňize gaplap bileris.

6-njy sorag.Getirmegiň şertleri näme?

Nusgalary DHL, UPS, TNT, EMS, FedEx we ş.m. iberip biler.Köpçülikleýin sargytlar üçin EXW, FOB ýa-da CFR kabul edýäris ... Siz üçin iň amatly ýa-da tygşytly birini saýlap bilersiňiz.

7-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?

Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 15-60 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty, soňky tassyklamanyň şertleri bilen sargytlaryň mukdaryna we mukdaryna baglydyr.

8-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

Hawa, eltip bermezden ozal 100% synagymyz bar.

9-njy sorag.Sen nirede?Shük daşaýan portuňyz näme?

Hytaýyň günorta-gündogaryndaky Jiangsu welaýatynyň Huaian şäherinde, Şanhaýyň golaýynda.Adatça ýükler Şanhaýdan, Lianyungangdan ýa-da Çingdaodan iberilýär.

1-nji sorag.Salgylanmak üçin iň soňky katalogyňyzy nädip alyp bilerin?

E-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz ýa-da göni jaň edip bilersiňiz, maglumatyňyza görä iň soňky katalogymyzy ibereris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?

Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

3-nji sorag.Hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?

ISO hil dolandyryş ulgamyna esaslanýan berk gözegçilik düzgünlerini kesgitledik we önümçilik liniýasyndan ammara çenli hil taýdan derňew geçirýäris.Adingüklemezden ozal abraýly üçünji tarapa gönüden-göni müşderä gözleg we asyl hasabat bermäge ygtyýar berýäris.

4-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?

1,100% T / T öňünden;

2. T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris;

3. Görülende L / C hem kabul ederliklidir.

5-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?

Umuman, harytlarymyzy bitarap çüýşelere, depreklere we sumkalara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary markaly paketleriňize gaplap bileris.

6-njy sorag.Getirmegiň şertleri näme?

Nusgalary DHL, UPS, TNT, EMS, FedEx we ş.m. iberip biler.Köpçülikleýin sargytlar üçin EXW, FOB ýa-da CFR kabul edýäris ... Siz üçin iň amatly ýa-da tygşytly birini saýlap bilersiňiz.

7-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?

Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 15-60 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty, soňky tassyklamanyň şertleri bilen sargytlaryň mukdaryna we mukdaryna baglydyr.

8-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

Hawa, eltip bermezden ozal 100% synagymyz bar.

9-njy sorag.Sen nirede?Shük daşaýan portuňyz näme?

Hytaýyň günorta-gündogaryndaky Jiangsu welaýatynyň Huaian şäherinde, Şanhaýyň golaýynda.Adatça ýükler Şanhaýdan, Lianyungangdan ýa-da Çingdaodan iberilýär.