sahypa_banner

önüm

Imidakloprid

Imidakloprid, Tehniki, Tehnologiýa, 95% TC, 97% TC, 98% TC, Pestisidler we Insektisid

CAS No. 138261-41-3, 105827-78-9
Molekulýar formula C9H10ClN5O2
Molekulýar agram 255.661
Spesifikasiýa Imidakloprid, 95% TC, 97% TC, 98% TC
Daş görnüşi Gowşak ysly reňksiz kristal.
Eriş nokady 144 ℃
Dykyzlygy 1,54 g / sm3(20 ℃)

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Umumy ady Imidakloprid
IUPAC ady 1- (6-hloro-3-piridilmetil) -N-nitroimidazolidin-2-ylideneamin
Himiki ady (EZ) -1- (6-hloro-3-piridilmetil) -N-nitroimidazolidin-2-ylideneamin
CAS No. 138261-41-3, 105827-78-9
Molekulýar formula C.9H10ClN5O2
Molekulýar agram 255.661
Molekulýar gurluş  138261-41-3
Spesifikasiýa Imidakloprid, 95% TC, 97% TC, 98% TC
Daş görnüşi Gowşak ysly reňksiz kristal.
Eriş nokady 144 ℃
Dykyzlygy 1,54 g / sm3(20 ℃)
Çözüw Suwda 0,61 g / l (20 ℃).55-nji diklorometanda izopropanol 1,2, toluen 0,68, n-heksan <0,1 (hemmesi g / l, 20 ℃).
Durnuklyk PH 5-11-de gidroliz üçin durnuk.
Zäherlilik Reagentleriň pes zäherliligi
Kategoriýa Pestisid, insektisid
Çeşme Organiki sintez
Biohimiýa Postinaptiki nikotinerjik asetilkolin reseptorlarynyň petiklenmegine sebäp bolýan merkezi nerw ulgamynda hereketler.

Önümiň beýany

Hereket tertibi:

Aragatnaşyk we aşgazanyň hereketi bilen ulgamlaýyn insektisid.Ösümlik tarapyndan aňsatlyk bilen alynýar we kök-ulgamlaýyn hereket bilen akropetiki taýdan paýlanýar.

Ulanylyşy:

Süýt emdirýän mör-möjeklere, şol sanda tüwi, şire, sarymsak we ak çybyklara gözegçilik.Şeýle hem toprak mör-möjeklerine, termitlere we tüwi suwy we Kolorado tomzagy ýaly dişleýän mör-möjekleriň käbir görnüşlerine garşy täsirli.Nematodlara we möý möjeklerine hiç hili täsiri ýok.Tohum geýmek, topragy bejermek we dürli ekinlerde, mysal üçin tüwi, pagta, galla, mekgejöwen, şeker şugundyry, kartoşka, gök önümler, sitrus miwesi, nar miwesi we daş miwesi hökmünde ulanylýar.

Maksatly ekinler:

1. Ekin meýdanlary: mekgejöwen, pagta, çig, nohut, soýa, künji, kartoşka, zynjyr, sarymsak, ýam, süýji kartoşka,

2. Gök önümler: Selderey, Sogan, Garyn, hyýar, pomidor, burç

3. Beýlekiler: Temmäki

Dolandyryş aralygy:

Tüwi alyjylar, şireler, sarymsaklar, ak çybyklar, termitler, çig mör-möjekler, toprak mör-möjekleri we käbir tomzaklar.

Aýratynlyklary

1

2. Köplenç tüwi, galla, mekgejöwen, kartoşka, gök önümler, şeker şugundyry, miweler, pagta, halta we turfda ulanylýar we tohum ýa-da toprak bejergisi hökmünde ulanylanda esasanam ulgamlaýyn bolýar.

25KG / deprekde gaplamak

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň